journey

SIGHTSEEING with LENA

EN SW FI FR SP GE 

4 - 5 h

Tur till Willnäs.

Från Åbo eller Nådendal
Marskalk Mannerheims födelsehem.

Öppet om sommaren.

Rutten går genom det vackra egentliga-finländska kulturlandskapet.

Turen kan förlängas med besök i Nådendal med dess småbåtshamn, trähus och vackra trädgårdar.

Möjlighet till lunch.  

 

     
 
klicka för att sända ett meddelande
klicka för att skicka webmastern FormMail
klicka för att sända ett email till webmastern